Om oss

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeid mellom 8 lag/foreninger. Modellen Øståsen Skiløyper er oppbygd etter en unik landssammenheng. På kryss og tvers , fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med løypeprepareringsmaskin og scooter. I dag prepareres 160 km med skiløyper på Øståsen.
Hvert lag/forening har sitt ansvarsområde av løypenettet. Utbedringer og vedlikehold blir utført på dugnad. Mange hundre timer er gått med til kvisting, rensking og merking av løypene. Videre er det bygget klopper og bruer. Mange av trasèene er også planert med gravemaskin.

Følgende lag/foreninger er med i Øståsen Skiløyper: Søndre Ål Sportsklubb, Gran Idrettslag, Jaren Idrettslag, Moen Sportsklubb, Brandbu Idrettsforening, Hadeland
O- lag, Tingelstad Idrettsforening og Midtre Brandbu Ungdoms- og Idrettslag.

Høsten 1990 ble det bygget nye løypeskilt med navn og kilometeranvisning. Totalt ble det satt ut 140 skilt i løypekryss og på parkeringsplasser.
Øståsen Skiløyper finansieres ved støttemedlemmer, næringslivet og kommunalt tilskudd.
 

 


Styret i 2007:

Kasper Andresen Leder Gran IL
Carl R. Ihlen Styremedlem Hadeland O-Lag
Ole Bjerke Styremedlem Midtre Brandbu U og IL
Terje Nilsen Styremedlem Lygna Skisenter
Jørgen Kvåle Styremedlem Lygna Skisenter
Lygnasæter Styremedlem  
     
Adresse: Øståsen Skiløyper, postboks 12, 2714 Jaren